Site icon Agrupament Escolta i Guia Antoni Gaudí – Manresa

Edat: 12 a 15 anys

Color camisa: blau

Lema: Sempre a punt

Petit grup: Patrulla

Projecte: Expedició

QUI SOM?

Els ràngers i les noies guies són persones en un moment clau del seu desenvolupament personal. Deixen enrere la seguretat de la maduresa infantil i s’endinsen en un terreny desconegut i inexplorat, ple d’incerteses, que han d’anar desxifrant sobre la marxa. Els R/nG ja tenen una autonomia molt desenvolupada, de manera que prenen més responsabilitats individuals i col·lectives. Tenen ganes de parlar sobre la realitat del seu voltant i compartir una vida social intensa.

Quan els infants han de passar d’unitat…

Han desenvolupat una bona autoestima, saben qui són i els agrada ser-ho, empre en camí de creixement personal.

Han forjat una identitat amb sentit, emmarcada en els valors de l’escoltisme.

Han après a respectar la diversitat que hi ha al grup, i han trobat estratègies personals i grupals per conviure-hi.

Han descobert un món adult de valors solidaris al qual volen adherir-se.

Han assolit un equilibri personal que els permet gestionar les seves emocions més o menys de forma adequada.

Essomba, M À. (2008). Codi Obert, Programari lliure per a caps. Valldoreix, Barcelona: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

Caps i akeles 2014/2015

Pau Muñoz

Bruna Roca

Paula Safont

Pol Sallés

Exit mobile version