Site icon Agrupament Escolta i Guia Antoni Gaudí – Manresa

Com ens organitzem?

L’Agrupament

Actualment l’agrupament està compost per uns 85 infants i joves i 24 caps i aquel·les. Ens agrupem per unitats, grups en franges d’edat:

El curs es divideix en tres trimestres. Cada unitat es reuneix els dissabtes a la tarda per dur a terme activitats lúdiques i educatives. Cada trimestre es realitza una sortida de cap de setmana i una matinal. També es fan sortides de tres o quatre dies per Nadal i Setmana Santa i a l’estiu es fan campaments o travessa d’entre entre 7 i 14 dies, depenent de la unitat.

Amb l’Agrupament celebrem festes conjuntament: la Inauguració de curs i pas d’unitat, la festa de Nadal, la calçotada, i la festa de final de curs: la festa de la síndria!

Exit mobile version