Els caps i akeles

IMG_3685

Caps i akeles curs 2016/17

El Consell de Caps està format per tots els caps de l’agrupament. És l’òrgan encarregat de prendre les decisions més importants de l’agrupament i de debatre sobre la proposta educativa i les activitats conjuntes.

Cada any ens marquem objectius d’Agrupament. També tenim un PEA (Projecte Educatiu d’Agrupament) i estem construint un PEM (Projecte Educatiu de Muntanya) que ens ajuden a guiar la nostra tasca.

Volem que tots els caps siguin protagonistes del funcionament de l’agrupament i és per això que ens organitzem en Equips d’Agrupament, petits grups de treball. Actualment tenim els següents:

  • Gordis (Equip d’Agrupament): coordinen els consells i vetllen per l’organització i funcionament de l’agrupament. Són els encarregats de les relacions amb la Demarcació.
  • Muntanya: s’encarreguen de vetllar per la formació dels caps en relació a l’excursionisme i senderisme, com també per proporcionar eines a les unitats.
  • Espiritualitat: vetlla pel treball espiritual a l’Agrupament (consell de Roca, Promesa, Bones nits, activitats de reflexió…)
  • Transformació social: està alerta de temes socials d’interès i proposa posicionaments socials a l’Agrupament i propostes per treballar-los a nivell educatiu.
  • Material: s’encarreguen de gestionar el material de l’agrupament.
  • Erpes (Equip de Responsables Pedagògiques): Vetllen per la pedagogia de l’Agrupament, el PEA, fan seguiment de les unitats, formacions de caps, seguiment de les formacions de Demarcació, coordinació amb els Responsables Pedagògics de la Demarcació…)
  • Administració: vetlla per les inscripcions i les afiliacions dels infants i joves.
  • Xarxa: equip encarregat de les relacions amb l’exterior entre altres entitats o agrupacions, com també la relació amb la Parròquia en la qual tenim els locals. Encarregats de coordinar-nos amb el GALL (Grup d’amics del Lleure) que agrupa els diversos caus, mijacs i esplais de Manresa.
  • Comunicació: equip que fa el Ressonet (revista trimestral) i gestiona el blog i el facebook de l’Agrupament.
  • Equip F: equip de famílies que assumeix algunes tasques concretes de festes de l’Agrupament amb el guiatge de caps i akeles.