Site icon Agrupament Escolta i Guia Antoni Gaudí – Manresa

Els caps i aquel·les

Caps i aquel·les del curs 2022 – 2023


El Consell de Caps està format per tots els caps i aquel·lesde l’agrupament. És l’òrgan encarregat de prendre les decisions més importants de l’agrupament i de debatre sobre la proposta educativa i les activitats conjuntes.

Cada any ens marquem objectius d’Agrupament. També tenim un PEA (Projecte Educatiu d’Agrupament) i estem construint un PEM (Projecte Educatiu de Muntanya) que ens ajuden a guiar la nostra tasca educativa en el lleure.

Volem que tots els caps siguin protagonistes del funcionament de l’agrupament i és per això que ens organitzem en Equips d’Agrupament, petits grups de treball. Actualment tenim els següents:

Exit mobile version