L’inici d’aquesta història d’educació en el lleure la trobem a finals del 1964. Aquell any va arribar a la parròquia de la Sagrada Família mossèn Isidre Farrés, que tenia la voluntat d’engegar un agrupament escolta al barri. Amb aquesta intenció es va adreçar a l’Agrupament Escolta Cardenal Lluch per demanar voluntaris que volguessin tirar endavant el seu projecte amb un grup de 20 nois, majoritàriament del barri, que ell mateix havia reunit. Tres joves d’uns vint anys s’hi van engrescar i van organitzar la primera excursió el 31 de gener de 1965. Construir de nou un agrupament no va ser fàcil. El Cardenal Lluch era un agrupament que comprenia famílies benestants, i els infants i joves de l’Antoni Gaudí eren de classe més baixa. El sentit aventurer i excursionista va ser la manera per engrescar els infants i els joves. Llevat d’algunes monitores, les primeres nenes no van entrar al cau fins el curs 76-77.

L’entitat s’ha anat modificant i ha anat creixent al llarg dels anys, però ha mantingut la seva essència per deixar el món millor de com l’hem trobat.

31 de gener de 1965, a Joncadella. Era la primera sortida.D’esquerra a dreta, darrera, Quico Serra, Ignasi Duocastella i Joan Torres. Al rengle del mig, Pep Lladó, Jaume Puig, Julià Franch, Domènec Basullas, Jordi Oliveras, Xavier Bataller i Jordi Terra, entre d’altres. Asseguts, el primer és Enric Martí al costat de Jordi Feixó. La foto és d’Ignasi Cucurella.

31 de gener de 1965, a Joncadella. Era la primera sortida.D’esquerra a dreta, darrera, Quico Serra, Ignasi Duocastella i Joan Torres. Al rengle del mig, Pep Lladó, Jaume Puig, Julià Franch, Domènec Basullas, Jordi Oliveras, Xavier Bataller i Jordi Terra, entre d’altres. Asseguts, el primer és Enric Martí al costat de Jordi Feixó. La foto és d’Ignasi Cucurella.