La nostra proposta de lleure és l’educació ens valors, i creiem en l’aprenentatge basat en l’experiència viscuda, tot fomentant l’autonomia i la responsabilitat. En el dia a dia intentem transmetre valors de respecte, diàleg, interculturalitat i sostenibilitat. Volem deixar el món millor de com l’hem trobat, i és per això que volem formar persones que siguin capaces de participar activa i críticament a la societat on viuen. Creiem en l’educació com a motor de transformació social.

Els nostres valors es defineixen a la Llei escolta de l’associació. Al moviment hi ha tres opcions que guien la nostra proposta educativa: país, espiritualitat i educació.

  • País.

Entenem l’opció país com la coneixença del nostre entorn i les seves característiques socials, culturals i històriques. Conèixer el país significa apropar-se al barri, a la ciutat, i a la societat per a poder implicar-se socialment i prendre una postura clara davant de fets i esdeveniments.

L’opció país també rau en el respecte i l’estimació de la natura. La realització d’excursions, campaments, sortides i travesses ens permet crear espais de convivència basats en l’austeritat i el coneixement del nostre país.

  • Espiritualitat

L’Espiritualitat ens aporta eines per a desenvolupar el creixement personal i l’esperit crític. La treballem en el dia a dia tot creant espais i temps de reflexió, de coneixement d’un mateix i dels altres. Una altra manera de treballar-la és fent la promesa, en la qual els infants reflexionen sobre ells/es i el seu entorn, i es comprometen a millorar personalment. La promesa es fa a les unitats de C/F, LL/D i R/nG.

  • Educació

Els caps i akeles realitzem una tasca d’acompanyament en el progrés de cada persona, tot tenint en compte com n’és d’imprescindible la interrelació entre els infants i joves de diferents edats dins d’una mateixa etapa evolutiva, i l’enriquiment de les diferències. El joc és l’eina essencial que ens permet relacionar-nos i aprendre.

Apostem pel treball en equip i el petit grup per tal de que els infants prenguin responsabilitats, caminin cap a l’autonomia personal i desenvolupin habilitats d’organització, autogestió i comunicació. És per això que les unitats s’agrupen en petits grups de treball: escamots, sisenes, patrulles i equips.

Una manera de potenciar l’educació vivencial i el treball en equip és la pedagogia del projecte que proposa la metodologia del nostre moviment. Aquesta pedagogia entén l’infant com a protagonista del seu aprenentatge. Intentem realitzar projectes basats en els interessos dels infants, de tal manera que els infants trobin sentit a allò que fan i aprenen i prenguin consciència del propi procés d’aprenentatge. La pedagogia del projecte (PEPARC) consta de diverses fases: descobertes i Pluja d’idees, Elecció, Planificació, Acció, Revisió i Celebració (Gran Boom). A cada unitat el projecte pren un nom particular: Presa (C/F, Acció (LL/D), Expedició (R/nG), Empresa (P/C) i Servei (Truc).