A punt per celebrar la FMA amb l’Alternacolla!

La Festa Major Alternativa arriba a la 25a edició i l’Agrupament Antoni Gaudí participa en les activitats de l’Alternacolla un any més. Ens veiem allà!

Alternacolla 2016