L’Agrupament Escolta i Guia Antoni Gaudí de Manresa va néixer oficialment el 31 de gener de 1965. En un principi estava destinat a nois d’entre 12 i 16 anys tots pertanyents al barri de la Sagrada Família. La relació amb la parròquia sempre ha estat constant, ja que part dels caus (nom que reben els espais) sempre han estat compartits, a més va ser gràcies a la parròquia que es va fundar l’agrupament.

A mesura que va anar passant el temps, l’agrupament es va anar engrandint i fent passos endavant. El curs 1976-77 es va obrir la coeducació a l’agrupament i es va anar ampliant el ventall d’edats fins a arribar a l’estructura definitiva. El curs 1996-97 es creà la branca dels més petits, els Castors i les Fures (entre 6 i 8 anys). Amb aquests últims, l’agrupament va comptar amb les cinc branques amb què encara agrupem infants i joves d’entre 6 i 19 anys.

Així, actualment el cau aplega un centenar de nens i nenes, i també 24 caps i aqueles. La nostra proposta educativa és una proposta d’educació en el lleure i en valors. Té l’objectiu d’aconseguir que tots els nens i nenes que pertanyen a l’agrupament siguin capaços de participar activament i críticament a la societat on viuen i, per tant, puguin assumir les responsabilitats necessàries per ajudar a construir una societat més justa, solidària i sostenible en tots els punts de vista. Seguint la proposta pedagògica i metodològica de l’escoltisme i el guiatge, a l’agrupament treballem per a l’educació integral de la persona a partir de l’experiència viscuda i de la transmissió de valors com el respecte, la tolerància, el diàleg, la interculturalitat i la sostenibilitat. Aquesta educació també passa perquè els infants i joves coneguin el seu entorn, el país i les seves característiques socials, culturals, històriques, en detectin les necessitats existents i descobreixin com contribuir a cobrir-les en la mesura que els sigui possible. Per tant, intentem implicar-nos en la transformació del nostre barri i ciutat.

La proposta educativa es basa fonamentalment en tres eixos: espiritualitat, país i educació. Dins la nostra proposta educativa és essencial l’ajuda del/de la cap o de l’animador/a com a acompanyant del progrés de cada persona, de la mateixa manera com és imprescindible la interrelació entre els/les companys/es de diferents edats dins d’una mateixa etapa evolutiva. L’aprenentatge entre companys/es enriqueix el procés educatiu. També creiem en el cau com un espai

de trobada, de diàleg i treball entre les diferents opcions i sensibilitats i enriquint-nos amb les diferències.

El nostre agrupament es compon de les unitats i els diferents comissions d’Agrupament que formen el consell de caps. Pel que fa a la intervenció amb els nens i joves, hi ha diferents branques o unitats:

Castors i Fures (6-9 anys): hi ha 17 infants i 5 caps i aqueles.

Llops i Daines (9-12 anys): consta de 24 infants i 5 caps i aqueles.

Ràngers i Guies (12-15 anys): està composta per 17 infants i 5 caps i aqueles.

Pioners i Caravel·les (15-17 anys): actualment hi ha 10 joves i 4 caps i aqueles.

Truc 1 (17-18 anys): actualment hi ha 8 joves i 2 animadors.

Truc 2 (18-19 anys): s’hi troben 8 joves i 2 animadores

Cada una d’aquestes branques treballa independentment en les seves activitats i projectes, però totes es basen en la mateixa proposta educativa i tenen els mateixos objectius a seguir. Com a agrupament, aspirem que un infant, en acabar la seva etapa al cau, sigui: honest, compromès, crític i constructiu, motivat i amb ganes d’aprendre, constant, empàtic, observador i atent, generós, flexible, íntegre, responsable, respectuós i capaç d’escoltar i comunicar.