Caps i aquel·les del curs 2022 – 2023


El Consell de Caps està format per tots els caps i aquel·lesde l’agrupament. És l’òrgan encarregat de prendre les decisions més importants de l’agrupament i de debatre sobre la proposta educativa i les activitats conjuntes.

Cada any ens marquem objectius d’Agrupament. També tenim un PEA (Projecte Educatiu d’Agrupament) i estem construint un PEM (Projecte Educatiu de Muntanya) que ens ajuden a guiar la nostra tasca educativa en el lleure.

Volem que tots els caps siguin protagonistes del funcionament de l’agrupament i és per això que ens organitzem en Equips d’Agrupament, petits grups de treball. Actualment tenim els següents:

 • Gordis (Equip d’Agrupament): coordinen els consells i vetllen per l’organització i funcionament de l’agrupament. Són els encarregats de les relacions amb la Demarcació.
 • Cocos (Equip d’Economia): s’encarreguen de gestionar els temes econòmics del Agrupament com les quotes, pagaments de factures, diners de les unitats, etc.
 • Erpes (Equip de Responsables Pedagògiques): vetllen per la pedagogia de l’Agrupament, el PEA, fan seguiment de les unitats, formacions de caps, seguiment de les formacions de Demarcació, coordinació amb els Responsables Pedagògics de la Demarcació, etc.
 • Muntanya: s’encarreguen de vetllar per la formació dels caps en relació a l’excursionisme i senderisme, com també per proporcionar eines a les unitats.
 • Material: s’encarreguen de gestionar el material de l’agrupament.
 • Administració: vetlla per les inscripcions i les afiliacions dels infants i joves.
 • Xarxa: equip encarregat de les relacions amb l’exterior entre altres entitats o agrupacions, com també la relació amb la Parròquia en la qual tenim els locals. Encarregats de coordinar-nos amb el GALL (Grup d’amics del Lleure) que agrupa els diversos caus, mijacs i esplais de Manresa.
 • Comunicació: equip que fa el Ressonet (revista trimestral) i gestiona el blog i l’instagram de l’Agrupament.
 • Residu 0: vetlla per fer del cau més sostenible i cuidar el medi ambient.
 • Gènere: treballa la perspectiva de gènere tant en els infants com a nivell del consell i vetlla per formar, assessorar, acompanyar i gestionar qualsevol tema relacionat amb la igualtat de gènere.
 • Equip F: equip de famílies que potencia la participació i implicacions de les famílies en activitats i actes.